Tarayıcınızın JavaScript desteğini aktive etmelisiniz.

NLP Practitioner Sertifika Programı


NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP 1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard uygulayıcısı Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler. 

Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından, mükemmel performansa sahip başka insanların modellerini çıkardıktan sonra, insanların performansını geliştirmek, mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişimlerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından da kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar. 

Hepimizin hayatta ulaşmak istediği hedefleri var ancak birçok insan hedeflerine ulaşmadan ya da bunlara nasıl ulaşacaklarını bilmeden, standartlarının çok altında bir hayat sürmekte. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için beynimizin çalışma stratejisini çok iyi bilmeli, kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde harekete geçirmeliyiz.

Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Profesyonel yaşamda NLP Danışmanlığı ve seansları yapmak isteyenler
 • Koçluk, danışmanlık ve seans hizmetlerini geliştirmek isteyenler
 • İş ve özel yaşamında güçlü iletişim kurmak isteyenler
 • Yaşamında var olduğuna inandığı blokaj ve sınırlamalardan arınmak isteyenler
 • Kendi iç dengesini keşfetmek isteyenler

Eğitim İçeriği:

 • Değişim Aşamaları
 • Öğrenme Aşamaları
 • Öğrenilmiş Çaresizlik 
 • Beyin
 • Nöronlar - Nörotransmitter
 • Sağ Beyin -  Sol Beyin
 • Bilinç ve Bilinçaltı
 • Duygu, Düşünce, Davranış 
 • Denge Üçgeni
 • Paradigmalar
 • Analiz – Öngörü - Gerçek
 • Dinleme Aşamaları
 • Geribildirim Teknikleri
 • NLP Önvarsayımları
 • NLP ilkeleri
 • Etkili İletişim Metotları
 • Uyum ahenk ilkeleri (Kalibrasyon)
 • Kişilik profilleri
 • Tipolojiler
 • Modelleme
 • Temsil sistemleri
 • Meta programlar
 • Meta Model Dil Kalıpları
 • Dönüşümlü Dilbilgisi
 • Nörolojik Aşamalar
 • Algı Pozisyonları
 • Meta model dil kalıpları
 • Çapalar
 • Zİncirleme çapalar
 • Çapa çökertme
 • Alt Modaliteler

Ölçme Değerlendirme: 

Eğitim sonunda sınavınız 3 aşamadan oluşmaktadır;

1. Çoktan seçmeli: Eğitim içerik ve bilgi ölçme hedefli sınav sistemi

2. Vaka analizi: Yoruma dayalı cevaplardan sınav sistemi

3. Seans Yönetimi: Seans yönetimi hedefli sınav sistemi

Uluslararası kabul görmüş NLP Practitioner Eğitimi Sertifika Programı, NLP Danışmanı olmanız hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır.YAKLAŞAN ETKİNLİKLEREtkinlik Takvimi için tıklayın

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

08.08.2023 10:00/
İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

16.05.2023 10:00/
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

23.06.2023 10:00/Burak Fidaner
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay