Tarayıcınızın JavaScript desteğini aktive etmelisiniz.

Motivasyon İnovasyon Eğitimi


Motivasyon-İnovasyon Eğitimi

İş yaşamında, her koşulda konsantrasyonun üst düzeyde olması, negatif gelişmeler karşısında duygu durum kontrolünün sağlanması, erteleme döngüsünün kırması kişinin iç ve dış motivasyonu ile doğru orantılıdır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanabilirler.

Düşük motivasyon yalnızca iş yaşamını değil özel, aile ve kişisel alanlarımızı da sabote edilmesine neden olur. İş yaşamında, kurumsal bağlılığın oluşmasında her kademeden yönetici ve çalışanın şirkete olan duygusal bağlılığın sağlanmasında motivasyon eğitimleri en önemli yapı taşıdır.

İnovasyon, günümüzün rekabet ortamında yeniliklerin ticari bir yarara dönüştürülmesini, kurumların geleceği planlı bir şekilde oluşturmasını ve kurumlara sürdürülebilen karlı büyüme ortamı oluşturulmasını sağlar. Bu nedenle inovatif bir kültüre sahip olmak kurumların geleceği için büyük önem taşımaktadır. 

Ürün veya hizmeti daha verimli, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmek için de, yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi ile sağlanacak gelişim önemlidir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon eğitimi amacına ulaşmış olur.

Motivasyon-İnovasyon Eğitimi Kazanımları;

  • Sınırlayıcı inançlarınızı keşfederek zihninizin yaratıcılığını harekete geçirebilecek
  • Motivasyonunuzu düşüren iç ve dış sabotajcıları keşfedebilecek 
  • İş ve özel yaşamınızda kişisel ve kurumsal hedeflerinize ulaşmada strateji oluşturabilecek
  • "Nasıl yapabilirim?" soruna odaklanarak inovatif bakış açısı kazabilecek
  • Güçlü ve zayıf yönlerinizi, keşfederek potansiyelinizi performansa dönüştürebilecek
  • Yeni stratejiler ile verimliliğinizi arttırabilecek, sınırlarınızı genişletebilecek
  • Alternatif çözüm yolları keşfederek, proaktif bakış açısı kazanabileceksiniz

Eğitim Yöntemi: Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Ölçme Değerlendirme: Performans değerlendirme kriterleri ile değerlendirme yapılmaktadır. 

Motivasyon-İnovasyon Eğitimi,  Motivasyon-İnovasyon alanında potansiyelinizi performansa dönüştürmeniz hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır.YAKLAŞAN ETKİNLİKLEREtkinlik Takvimi için tıklayın

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

08.08.2023 10:00/
İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

16.05.2023 10:00/
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

23.06.2023 10:00/Burak Fidaner
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay