Tarayıcınızın JavaScript desteğini aktive etmelisiniz.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı 


Yaşam Koçluğu Sertifika Programı 

Koç (Coach) kelimesi Fransızca kökenli eski bir kelimedir. Anlamı "insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba" dır. 1500'lü yıllarda İngilizcede de benzer bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullanıldığı anlama yakın bir anlamda ilk kez 1840 yıllarında Oxford Üniversitesi'nde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmaya başlanmıştır. 1880 ve sonrasında ise daha modern bir anlam içererek, sporcuları çalıştıran kişiler için kullanılmaya başlandı "Koç" kelimesi. 

Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır. 1988 yılında Forbes dergisinde çıkan "Sigmund Freud, Henry Ford'a Karşı" başlıklı makale koçluğun tanım olarak yerleşmesinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Koçluk başlangıcı belirli bir kuluçka, hazırlık dönemine ihtiyaç duymuş olsa da, başlangıcı ile hızlı bir ilerleme trendi göstermiş ve giderek yaygınlaşan, popüler bir meslek olmuştur. 1988'de Thomas Leonard finans dünyasında "Yaşamınızı Şekillendiren Yaşam" adı altında yaşam planlama kursları vermeye başlamıştır. 

Leonard koçluğun nasıl öğrenilebileceğini belirleyen standartlar oluşturmaya başlamış ve bunun tüm dünyada kullanılabilir olduğunu, telefonla bile aktarılabileceğini göstererek bugünkü koçluğun temellerini oluşturmuştur. 

Laura Whitworth ve John Withmoer da koçluğun bazı temel kurallarını belirleyerek koçluk alanının oluşmasına büyük katkıda bulunmuşlardır. 10 yılı aşkın sürede koçluğun bulunduğu yere gelmesindeki en önemli sebep koçluğun işe yarayan ve hızla sonuca ulaştıran bir yöntem olmasıdır.

Koçluk gelişmekte olan dinamik ve birçok alanın bileşik çalıştığı bir sistemdir. Koçluk birbirinden bağımsız yerlerde aynı zamanlarda oluşmuş ve ilişkiler yardımı ile gelişmiştir. Koçluk birbirinden beslenen birçok disiplininin sinerjisinin oluşturduğu geniş bir entelektüel çerçeveye sahiptir. Koçluğun modern kalıpları ve uygulama biçimi son derece dinamik ve içeriğe yöneliktir. Koçluk interaktif, karmaşık ve hızlı değişimlerin olduğu akışkan dünyada ihtiyaç olan açık bir alanın ihtiyaçlarını karşılamak için oluşmuştur. Kısacası ihtiyaçtan doğmuş ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmektedir. 

Koçluk çok yönlüdür, muhtelif alanları içerir. Koçluk zaman içinde modern sosyal yapının belirgin bir parçası halini almıştır. Dünyada koçluk eğitimi veren çeşitli kuruluşlar, enstitüler bulunmaktadır. 

Hizmet aldığınız koçun, etik kurallara bağlı çalışıyor olması, ihtiyaç duyduğunuz alanda geçmiş deneyime sahip olması, yaşam koçluğu sertifika programı ile bir eğitim almış olması tercih edilebilir göstergedir.

Yaşam Koçluğu Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Profesyonel yaşamda koçluk seansları yapmak isteyenler
 • Koçluk, danışmanlık ve seans hizmetlerini geliştirmek isteyenler
 • İş ve özel yaşamında güçlü iletişim kurmak isteyenler
 • Yaşamında var olduğuna inandığı blokaj ve sınırlamalardan arınmak isteyenler
 • Kendi iç dengesini keşfetmek isteyenler

Eğitim İçeriği:

 • Öğrenilmiş Çaresizlik 
 • Beyin
 • Nöronlar - Nörotransmitter
 • Sağ Beyin -  Sol Beyin
 • Bilinç ve Bilinçaltı
 • Temel Koçluk Felsefesi
 • Temel Koçluk Programı Amacı
 • Kişisel Değişim - Gelişim - Dönüşüm
 • Koçluğun Disiplininin Tarihi ve Gelişimi
 • Koçluk Disiplini Nedir?
 • Koçluk Disiplini ile Diğer Disiplinler
 • Koçluk Disiplininin İlkeleri
 • Koçluk Becerileri
 • Koçluk Disiplininin Ön Varsayımları
 • Etkili İletişim Metotları
 • Uyum - Ahenk
 • Analiz – Öngörü - Gerçek
 • Etkili Dinleme
 • Etkili Sorular
 • Sezgi
 • İzin İstemek
 • Dönüt - Geribildirim
 • Netleştirme
 • Koçluk Süreci Özellikleri
 • Koçluk Süreç Akışı
 • Koçluk Sürecine Giriş
 • Yaşam Denge Çarkı
 • İlk Seans Yapısı
 • İlk Seans Formu
 • İkinci Seans Yapısı
 • İkinci Seans Formu
 • Optimal Hedef Belirleme
 • Optimal Hedef Özellikleri
 • Optimal Hedef Planı 
 • Eylem Süreci
 • Değerlendirme 
 • Koçluk İpuçları
 • Koçluk Süreç Modelleri
 • Gündeme koçluk
 • Spot koçluk
 • Blokajlar ve Teknikler
 • Değerlerle Çalışmak
 • SWOT Analizi
 • Beyin Fırtınası Tekniği
 • Maliyet - Fayda Analizi
 • 3-S Tekniği
 • Koçluk Mesleğine Başlarken 
 • Koçluk Mesleği Sürecinde Kendimiz
 • Koçluk Mesleğine Geçiş Adımları

Eğitim Yöntemi: Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Ölçme Değerlendirme: Eğitim sonunda sınavınız 3 aşamadan oluşmaktadır;

1. Çoktan seçmeli: Eğitim içerik ve bilgi ölçme hedefli sınav sistemi

2. Vaka analizi: Yoruma dayalı cevaplardan sınav sistemi

3. Seans Yönetimi: Seans yönetimi hedefli sınav sistemi

Uluslararası kabul görmüş Yaşam Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı, Yaşam Koçu olmanız hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır. YAKLAŞAN ETKİNLİKLEREtkinlik Takvimi için tıklayın

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

08.08.2023 10:00/
İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

16.05.2023 10:00/
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

23.06.2023 10:00/Burak Fidaner
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay