Tarayıcınızın JavaScript desteğini aktive etmelisiniz.

Mentorluk Sertifika Programı


Mentorluk Sertifika Programı

Tarih boyunca farklı isim ve yapıda gelişimi sürmüş ve Mentor terimi ilk defa Fransa’da 14. Louis’in torununa öğreticilik yapan Fenelon tarafından 1699 yılında kaleme aldığı “Telamak’ın Maceraları” romanında kullanmıştır, buradan yola çıkarak mentorluk ile ilgili ilk yazılı kayıt Yunan mitolojisine dayandırılmaktadır 

Mentor, mitolojideki Odysseia destanının kahramanı Odysseus’un yakın dostudur. Odysseus, Troya seferine çıkmadan önce evini ve ailesini ona emanet eder. 
Mentor da onun çıkarlarını korumaya çalışır ancak başaramaz. Telemakhos, Odysseus’un Penelope’dan olan biricik oğludur ve Odysseus Troya seferine çıkarken daha kundakta bir bebektir. Tanrıça Athena, Telemakhos’a kılavuzluk etmek veya Odysseus’un rakiplerine  karşı haklarını savunmak için Mentor kılığına girer. Bu nedenle Mentor bir özel isim olmaktan çıkmış ve yol gösterici, kılavuz, rehber anlamında kullanılagelmiştir.

Tarihte birçok mentor-mentee ilişkisine rastlamak mümkündür. Bunlardan bir tanesi Yunanlı düşünür Sokrates ve Plato arasında geçtiği kabul edilen mentor-mentee sürecidir. Bu sürecin sonunda Sokrates’in ölümüyle, Plato da Sokrates’ten edindiği bilgi ve deneyimle diğer bir düşünür Aristo’ya mentorluk yapacak ve onun gelişiminden sorumlu olacaktır. Mentorluk akıl hocası, rehber, psikolog, hami, koruyucu olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanımların hiçbiri tam anlamıyla mentorluğun içerdiği kavram zenginliğini ifade edememektedir. Mentorluk en basit anlatımla “usta  – çırak“ ilişkisi olarak algılanmakla birlikte, mentorlukta amaç sadece işi öğretmek değildir. Bu önemli işlevinin yanı sıra mentorluk; öğretmen, danışman, rehber, akıl hocası, koruyucu, destekleyici, usta kavramlarının tümünü bünyesinde bulunduran ve bu kavramlarının özeliklerini de üstlenen bir terim olma özelliği taşımaktadır. 

Mentorluk programı temelde mentorluk hizmeti alacak kişilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanır, zira mentorluk programı, 
koçluk ve danışmanlık hizmeti veren kişilerin güçlükleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 
Mentorluk sistemi sürekli gelişen ve değişim içerisinde olan örgütlere bu yolculuk süresince yapılan rehberliktir. 
Bu süreç boyunca başarılı olmak, çağı yakalamak, özgüveni ve motivasyonu yüksek tutmak için başarılı bir mentora ihtiyaç duyulmaktadır.
Mentor, rekabet ve değişim sürecinde hayatta kalabilmeyi güçlendiren, koçluk ve danışmanlık hizmetinde yaşanan kriz anında çözümler üreten, 
oluşan yeniliklere  adapte olabilmeyi sağlayan, yol gösterecek bir akıl hocasıdır. 

Eğitim İçeriği:

 • Mentorluk Tarihçesi
 • Mentorluk Kavramı
 • Mentor Temel Nitelikleri
 • Mentor’da Bulunması Gereken Özellikler
 • Mentee’de Bulunması Gereken Özellikler
 • Mentor Görevleri
 • GAGE Öğretimin 9 Adımı
 • Tam Öğrenme Teorisi
 • Bloom Taksonomisi
 • Mentorluk Yaklaşımı
 • İletişim Stratejileri
 • Mentee Temel Nitelikleri
 • Mentee Görevleri
 • Mentorluğun Yararları
 • Mentorluğun Mentee Açısından Yararları
 • Mentorluğun Mentor Açısından Yararları

Eğitim Yöntemi: Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Ölçme Değerlendirme: Eğitim sonunda Mentee Memnuniyet Anketi değerlendirme olarak kabül edilecektir.

Uluslararası kabül görmüş Mentor Eğitimi Sertifika Programı, Mentor Danışmanı olmanız hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır. 


 YAKLAŞAN ETKİNLİKLEREtkinlik Takvimi için tıklayın

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi

08.08.2023 10:00/
İş Yaşamında Beden Dili Eğitimi
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

16.05.2023 10:00/
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay
NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP Practitioner Sertifika Programı

23.06.2023 10:00/Burak Fidaner
NLP Practitioner Sertifika Programı
Detay